NASZA OFERTA

kompleksowe usługi księgowe, obsługa kadrowa, doradztwo

Nasza oferta


Usługi księgowe
W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS;
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • konsolidację sprawozdań finansowych.
  prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.
  ewidencja przychodów:
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • sporządzanie rozliczeń rocznychUsługi płacowo-kadrowe
Biuro świadczy także usługi płacowo-kadrowe, w zakres których wchodzą:

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika;
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.


Nasza oferta

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Nasza oferta

SPRAWY KADROWE

Nasza oferta

ROZLICZENIA UE

Nasza oferta

ROZLICZENIA ROCZNE

Nasza oferta

KARTA PODATKOWA

Nasza oferta

RAPORTOWANIE

AJfin Sp. z o.o.
ul. Środkowa 32, 96-300 Żyrardów